Ergoterapi Salonu

Pediatrik bir ortamda, ergoterapistler uzmanlıklarını kullanarak çocukların önemli gelişimsel faaliyetlere hazırlanmalarına ve bu faaliyetleri uygulamalarına yardımcı olur. Bu yardım genellikle kas güçlendirme ve ellerle vücudun bir arada koordinasyonlu çalıştırıldığı bir dizi hareket, bilateral koordinasyon (iki elin birlikte kullanılması), motor planlama, görsel algı becerileri ve görsel motor becerilerine yönelik hareketleri içermektedir. Aynı zamanda, çocuğun tek başına yaparken zorlandığı ince motor ve kişisel bakım işlerinin (kesme, yazma, ayakkabı bağlama) çocuğun becerilerine göre uyarlanmış halleri üzerinden yapılacak işin doğrudan pratik edilmesi de bunlara dahildir.
Ergoterapistler uzmanlıklarını kullanarak çocukların oyunda bağımsız olabilme, öğrenme, motor beceri geliştirme, kişisel bakım ve evde, okulda, toplumda sosyalleşme konusunda ihtiyaç duydukları işlevsel becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

TOP