Dil Konuşma Güçlü Destek Eğitim Programı

GENEL AMAÇLAR
Program ile bireylerin;

1. Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmeleri,

2. Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları,

3. Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünden yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları,

4. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

5. Okuma- yazma becerilerini geliştirmeleri,

6. Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları beklenmektedir.

TOP