Özel Öğrenme Güçlü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre
yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı
anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.
Bu kapsamda öğrenme güçlüğü tanısın ilişkin gereksinimleri olan öğrencilere/çocuklara ve
bireylere özel eğitim öğretmenlerimiz tarafından hizmet sunmaktayız.
Ele aldığımız “Öğrenme Güçlüğü Tanısında”;

Disleksi (Okuma Güçlüğü)
Diskalkuli (Matematik Beceri Güçlüğü)
Disgrafi (Yazma Güçlüğü) alanlarında öğrencilerin performanslarına ve ihtiyaçlarına
bağlı olarak hazırladığımız eğitsel programlar ile gelişimlerine destek sağlamaktayız.
Öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitsel programı ile;

1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri
hedeflemekteyiz.

Bu hedeflerimizin yanı sıra öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan bireyler için eğitsel
ve gelişimsel ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırladığımız eğitim programında bu tanıya
sahip olan öğrencilerimizin güçlük yaşadığı;

Algısal alan,
Kavramsal alan,
Motor-koordinasyon alan,
Belek alanı,
Dikkat-koordinasyon alanı,
Sıralama-organizasyon alanı,

TOP