Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(YGB), birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında farklı derecelerde yetersizliklere sahip olma durumudur.

Bireylerin, var olan yeterliliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının arttırılmasının temel yolu eğitimdir. YGB olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri; uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yaygın Gelişimsel Bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tümünde olduğu gibi, YGB olan bireyler için de eğitim ortamı ve ev ortamı yapılandırıldığında, eğitim süreci bireyselleştirilerek işlevsel eğitim programları kullanıldığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal bütünleşme sağlanması mümkün olmaktadır.

TOP